De straathoekwerkers

Lambert

Lambert Jongetjes: Ik werk sinds januari 1999 bij het Straathoekwerk Nunspeet. Daarvoor heb ik gewerkt op Groot-Schuylenburg ('s Heerenloo), Careander (toen Stichting Welzijnszorg), Groot-Emaus (Kwadrant 's Heerenloo) en het Evangelisch Begeleidings Centrum in verschillende functies. 

Het is geweldig om met jongeren te mogen werken. Ze zoeken hun plekje, met alle hobbels die daar bij horen in onze samenleving. En ik zie het als een uitdaging om hen daarin te steunen. Ik houd van aanpakken en doorpakken en vind het vooral belangrijk om niet alleen over jongeren te praten maar vooral met jongeren.

 Fernand

Fernand Dijkgraaf: Sinds mei 2010 ben ik werkzaam als straathoekwerker binnen de Gemeente Nunspeet. Hiervoor heb ik ruim 6 jaar gewerkt als systeem- / netwerkbeheerder. Ik heb de passie die ik voor jongeren heb om kunnen zetten in een nieuw werkveld.

Jongeren moeten volop kans krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Experimenteren hoort daarbij, maar er moet wel rekening gehouden worden met anderen, zodat deze daarvan geen last of hinder ervaren. 

De uitdaging voor mij zit niet in het regelen, praten en organiseren vóór maar mét en dóór jongeren.  Jongeren kansen bieden en het stimuleren om deze kansen te grijpen met gepaste ondersteuning daarbij.