Samenwerking

Soms is het nodig om specialistische hulp in te schakelen of overleg te hebben met anderen. We zoeken dan contact met bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, Tactus (was eerst het CAD=consultatie bureau voor alcohol en drugs), verslavingsklinieken, scholen, jongerenwerk, maatschappelijk werk, sociale dienst, raad voor de kinderbescherming, horeca, kerken, clubs en (jeugd)reclassering. 

We doen dit niet zonder eerst met jou te overleggen. Samen met jou zoeken we naar de beste oplossing.